Valerius Perzische tapijten
Home

Afmetingen van Perzische Tapijten zijn De Gulden Snede

De Gulden Snede is een verhouding; daarom wordt ook wel gesproken van de Gulden Verhouding. Maar het is een zeer speciale verhouding, die wij, als wij daarnaar zoeken, overal in de natuur en in de kunst tegenkomen, die bijdraagt tot de schoonheid van alles wat ons omringt en die daarom de gulden of ook wel de heilige verhouding genoemd wordt, de Sectio Divina der zestiende-eeuwse natuuronderzoekers.

De Gulden Snede berust op de wiskunde en vele mensen zullen zich op dit gebied niet geheel thuis gevoelen.

Maar men kan deze wiskundige beschouwingen gerust overslaan, als men bereid is, de resultaten daarvan zonder bewijs te aanvaarden, en men, kan dan onbekommerd genieten van het vele merkwaardige en schone, dat in deze verhouding besloten ligt.

Schoonheid bestaat in harmonische verhoudingen van afmetingen, kleur, toon en tijd en bij al deze verhoudingen speelt de Gulden Snede een belangrijke rol.

Moge dan dit artikel bijdragen tot verbreiding van de kennis over en de belangstelling voor de Gulden Snede.

 

Leonardo da Vinci tekent het ideale menselijk lichaam, geheel volgens de gulden snede opgebouwd 1 : 1,618

Afmetingen van Perzische Tapijten:

De afmetingen van Perzische tapijten waren tot de helft van de 20ste eeuw altijd de Gulden Snede.

De hedendaagse Perzische tapijten in Nederland zijn de zogenaamde courante afmetingen.

De meest voorkomende afmetingen zijn:

600 x 400 cm                    400 x 300 cm

350 x 250 cm                    300 x 250 cm

300 x 200 cm                    240 x 170 cm

200 x 150 cm                    160 x 100 cm

125 x   80 cm                     90   x   60 cm

Authentiek Perzisch tapijt, Isfahan

640 x 400 cm